انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي استان خراسان جزء انجمن هاي خيريه و غير دولتي است و شعبه اي از انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي ايران است. كمك و هزينه بيماران كليوي از درآمد كمك هاي مردمي استان تامین می شود.
کمک هایی که انجمن از مردم خیر و نیکوکار دریافت می نماید به شرح ذیل می باشد:
1- از طریق قبوض
نیکوکاران و خیرین گرامی می توانند با دریافت فرم عضویت زیر از انجمن یا دریافت فرم اینترنتی درخواست قبوض به طور ماهیانه یا هر سه ماه یکبار مبلغ مورد نظر خویش را برای کمک به بیماران کلیوی در اختیار انجمن قرار دهند.
 

2- واریز به شماره حساب های انجمن

حساب سپهر بانک صادرات : 0204970497009         شماره کارت بانک صادرات : 60376919950503
3- کمک های نقدی و غیر نقدی که به صورت حضوری به انجمن تحویل می گردد.
4- صندوق های صدقات
5- نذورات