پیش بینی رد پیوند کلیه با کمک آزمایش ادرار

از این پس می توان با بهره گیری از نوعی آزمایش ادرار، چند هفته تا چند ماه پیش از شروع علائم رد پیوند، احتمال رد کلیه ی پیوندی را پیش بینی کرد.

از این آزمایش می توان در تعیین دوز صحیح داروهای سرکوبگر ایمنی که لازم است بیمار تا پایان عمر مصرف کند، بهره گرفت.

دکتر سوتانتیران سرپرست گروه پژوهشی و استاد برجسته ی کالج پزشکی ویل کورنل و رئیس بخش نفرولوژی و پیوند کلیه ی بیمارستان نیویورک، اعلام کرد، با ابداع این آزمایش نخستین بار امکان مدیریت درمان دریافت کنندگان پیوند کلیه به گونه ای اختصاصی تر و دقیق تر فراهم آمده است. به گفته ی وی از این پس دیگر نیازی نیست که همه ی بیماران را با یک نسخه درمان کنیم و می توانیم برای هر بیمار طرح درمانی ویژه ی خود او را پیاده کنیم.

هنگامی که دوز داروهای سرکوبگر ایمنی بسیار اندک باشد، خطر رد پیوند بالاتر خواهد بود. از سویی اگر مقدار مصرف این داروها در بیمار زیاد باشد، سرکوب بیش از حد سازوکار ایمنی بدن با افزایش خطر عفونت و حتی سرطان همراه است.

گروه پژوهشی دکتر سوتانتیران با اجرای یک کارآزمایی بالینی در 485 بیمار دریافت کننده ی پیوند کلیه در 5 مرکز درمانی دریافتند که نوعی شاخص زیستی (Biomarker) در ادرار وجود دارد که با سنجش آن می توان آغاز فرایند رد پیوند را رهگیری کرد.

 به گفته ی دکتر دارشانا دادهانیا (Darshana Dadhania) از همکاران ای ن تیم تحقیقاتی، کشف این شاخص زیستی جدید در بهبود کیفیت زندگی دریافت کنندگان پیوند و نیز افزایش طول عمر کلیه ی پیوندی بسیار موثر است. این آزمایش ادرار جدید که بر پایه ی شناخت سه ژن استوار شده، از شیوه ی رایج اندازه گیری کراتینین خون در تشخیص رد پیوند کلیه بسیار اختصاصی تر عمل می کند.

کراتینین خون به دلایل متعدد از جمله کاهش میزان آب بدن افزایش می یابد و هنگام بروز این افزایش، اجرای روش تهاجمی بیوپسی سوزنی از کلیه برای تشخیص علت دقیق افزایش کراتینین خون ضرورت خواهد یافت. به گفته ی دکتر دادهانیا هدف از ابذاع این آزمایش قراهم سازی شیوه ای بسیار موثر برای پایش دریافت کنندگان پیوند کلیه به شیوه ای متناسب با نیاز هر بیمار است. با بهره گیری از این شاخص نیاز به اجرای بیوپسی های غیر ضروری کاهش و کیفیت مراقبت از بیماران پس از پیوند افزایش خواهد یافت.

سرپرست این تیم تحقیقاتی دقت این روش جدید را 85 دصد اعلام کرد و افزود این میزان دقت در تشخیص رد پیوند کلیه بسیار بالاتر از روش رایج اندازه گیری کراتینین خون است.

منبع: ماهنامه علمی دیالیز/ مردادماه 92