1. محدودیت سنی 25-38سال
  2. اصلو فتوکپی شناسنامه اهداکننده و رضایت دهنده
  3. سه قطعه عکس
  4. کارت گروه خون
  5. یک برگه سفته به مبلغ 5000000 ریال
  6. عدم اعتیاد
  7. وزن زیر 75 کیلوگرم

 

اهدا کننده محترم : مبلغ یک میلیون تومان هدیه ایثار بعد از انجام عمل وارسال مدارک به استانداری از طریق بنیاد امور بیماریهای خاص در مدت زمان 2 الی 3 ماه به حساب جام (بانک ملت )اهدا کننده واریز میگردد.

توجه 1: برای افراد متاهل رضایت همسر و بستگان درجه یک (والدین) با اصل شناسنامه ایشان و برای افراد مجرد رضایت والدین الزامی است .

توجه 2: کلیه هزینه های آزمایشات به عهده اهدا کننده کلیه میباشد .